VGN: Kabinetsbeleid ongemeen hard voor gehandicaptensector

Het huidige kabinetsbeleid heeft grote gevolgen voor de gehandicaptenzorg. Meer en meer wordt duidelijk dat de verschuiving van AWBZ naar de Wmo in combinatie met de bezuinigingen voor grote problemen zorgt: leegstand van gebouwen, medewerkers die hun baan verliezen en minder zorg en keuzevrijheid voor mensen met een beperking. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vreest dat instellingen failliet gaan waarbij personeel op straat komt en mensen met een beperking naar andere woonruimte of dagbesteding moeten uitkijken.
http://www.vgn.nl/artikel/18445

Participatiesamenleving is nog ver weg

We zitten midden in de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Dat was een van de belangrijkste boodschappen in de eerste troonrede van Koning Willem-Alexander. De CG-Raad en Platform VG concluderen echter dat de plannen onvoldoende bijdragen aan het echt kunnen meedoen aan de samenleving van chronisch zieken en gehandicapten
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1424/Participatiesamenleving-is-nog-ver-weg

Koopkrachtverlies gehandicapten en en chronisch zieken veel groter dan gemiddeld

De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Ze gaan er in 2014 vaak honderden euro’s meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG.
Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Zo levert een alleenstaande met een WIA-uitkering 10% in, 948 euro per jaar. Een paar met kinderen op het minimumloon gaat er 7% op achteruit, ruim 1800 euro netto. En een alleenstaande met een klein pensioen 8%, 1680 netto per jaar.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1422/Koopkrachtverlies-gehandicapten-en-en-chronisch-zieken-veel-groter-dan-gemiddeld

Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk

De zorgen van patiënten- en cliëntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder onder druk te staan. Dat zeggen patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1423/Patientenorganisaties-betaalbaarheid-van-zorg-onder-nog-zwaardere-druk