Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk

De zorgen van patiënten- en cliëntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder onder druk te staan. Dat zeggen patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1423/Patientenorganisaties-betaalbaarheid-van-zorg-onder-nog-zwaardere-druk