VGN: Kabinetsbeleid ongemeen hard voor gehandicaptensector

Het huidige kabinetsbeleid heeft grote gevolgen voor de gehandicaptenzorg. Meer en meer wordt duidelijk dat de verschuiving van AWBZ naar de Wmo in combinatie met de bezuinigingen voor grote problemen zorgt: leegstand van gebouwen, medewerkers die hun baan verliezen en minder zorg en keuzevrijheid voor mensen met een beperking. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vreest dat instellingen failliet gaan waarbij personeel op straat komt en mensen met een beperking naar andere woonruimte of dagbesteding moeten uitkijken.
http://www.vgn.nl/artikel/18445