VGN reactie op ambtelijk werkdocument wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ)

 De VGN vindt dat de levenslang en levensbrede zorg en ondersteuning van de meest kwetsbare mensen met een beperking verzekerd moeten zijn via een langdurige collectieve verzekering. Het standpunt ten aanzien van de inkoop en bekostiging van de gehandicaptenzorg in de Kern-AWBZ staan verwoord in de position paper van 18 juli 2013 (bijlage). Kernwoorden daarin zijn meerjarig, regelarm, uniform. Daarnaast hebben wij ingezet op verruiming van de toegang voor cliënten met een ZZP VG3 indicatie en op toegang voor de thuiswonende kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.
131008 VGN Stoplichtanalyse LIZ
131009 VGN bijlage reactie LIZ