Participatiewet pakt slechter uit voor veel Wajongers

Veel Wajongers die na de verplichte herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard, zijn met de Participatiewet veel slechter af. Er komen wel banen bij – de zogenaamde baangaranties – maar het is erg onzeker wie daar voor in aanmerking komen. De kans is erg groot dat een Wajongere mét werkvermogen uiteindelijk in de bijstand terecht komt of er helemaal buiten valt. Met alle gevolgen van dien voor zijn inkomen. CG-Raad en Platform VG vinden dat iedereen een eerlijke kans op een baan en een inkomen moet hebben en dat de Participatiewet hierop aangepast moet worden.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1444/Participatiewet-pakt-slechter-uit-voor-veel-Wajongers