KansPlus-cheque voor kleding topsporters met een verstandelijke beperking en huldiging vrijwilligers KansPlus

KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten Apeldoorn heeft op 31 oktober een cheque van € 1280 aangeboden aan Kluphuis ‘De Klup’ in Apeldoorn voor de aanschaf van nieuwe kleding voor de leden met een verstandelijke beperking van de biljartklup. KansPlus spreekt hiermee haar grote waardering uit voor Stichting de Klup die mensen met een verstandelijke beperking in een veilige huiskamersetting vrijetijdsbesteding van hoge kwaliteit biedt. De biljartklup van De Klup heeft zich bovendien weten te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap in december. Het NK wordt op 21 en 22 december gehouden in Veldhoven.
foto 1

 

Oproep aan gemeente Apeldoorn: bezuinig niet op activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking
KansPlus roept de gemeente Apeldoorn op vooral niet te bezuinigen op deze activiteiten die van grote waarde zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen doet KansPlus een beroep op de plaatselijke  politieke partijen er voor te zorgen dat in hun programma’s mensen met een verstandelijke beperking die aangewezen zijn op bijvoorbeeld de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) op een volwaardige manier kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor moeten de nodige voorzieningen getroffen worden.

Huldiging vrijwilligers KansPlus Apeldoorn
Tevens heeft KansPlus een aantal vrijwilligers van KansPlus Apeldoorn in het zonnetje gezet door een oorkonde met bijbehorende gouden speld te overhandigen aan mevrouw Spruyt, mevrouw van de Bos, mevrouw Lebbink-van de Schaaf en de heer Goeken. Het landelijk bestuur van KansPlus is deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet voor mensen met een verstandelijke beperking gedurende vele jaren.
foto2

KansPlus is het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en hun familie en komt op voor hun belangen, verschaft informatie en ondersteunt leden bij vraagstukken  rond het leven van mensen met een verstandelijke handicap. KansPlus is een landelijk werkende vereniging met ledengroepen (afdelingen) verspreid over het hele land en beschikt over een Kennis -en adviescentrum waar leden een beroep op kunnen doen. Voor verdere informatie zie www.kansplus.nl
foto2

foto 1

 

 

 

 

 

 

KansPlus is het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten en hun familie en komt op voor hun belangen, verschaft informatie en ondersteunt leden bij vraagstukken  rond het leven van mensen met een verstandelijke handicap. KansPlus is een landelijk werkende vereniging met ledengroepen (afdelingen) verspreid over het hele land en beschikt over een Kennis -en adviescentrum waar leden een beroep op kunnen doen. Voor verdere informatie zie www.kansplus.n