KansPlus-cheque voor Stichting ‘De Klup’ Almelo en huldiging vrijwilligers KansPlus

Op 28 oktober 2013 overhandigden voormalige leden van  het bestuur van de ledengroep KansPlus Almelo een cheque ter waarde van € 10.000,00 aan Stichting De Klup in Almelo. KansPlus Almelo,het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, geeft daarmee uiting aan haar waardering voor het werk van Stichting De Klup, waar vele mensen met een verstandelijke beperking hun vrije tijd op een aangename manier kunnen doorbrengen met behulp van deskundige ondersteuning. KansPlus wil dat dit werk voortgezet kan worden, vandaar de financiële impuls.

Tegelijkertijd wenst KansPlus met deze gift uiting te geven aan haar zorg voor kwetsbare personen als mensen met een verstandelijke beperking. Zij  worden in snel toenemende mate geconfronteerd met teruglopende subsidies en het wegvallen van wettelijke zekerheden. De AWBZ, die oorspronkelijk bedoeld was om de meest kwetsbare personen als verstandelijk gehandicapten te ontzien en  te ondersteunen, wordt in een sneltreinvaart onttakeld. Op landelijk niveau zijn al de nodige ingrepen gepleegd in vervoersbudgetten. Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking komt in de knel  en een groter beroep wordt gedaan op eigen bijdragen van verstandelijk gehandicapten die zorg krijgen..

Verder constateert KansPlus dat in het kader van de nieuwe bezuinigingsplannen van de regering, met recht gevreesd moet worden dat mensen met een verstandelijke beperking onevenredig hard worden getroffen.

Met het oog op de as gemeenteraadsverkiezingen roept KansPlus de plaatselijke politieke partijen op in hun programma’s er voor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking die aangewezen zijn op bijv. de wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij en daarvoor de nodige voorzieningen te treffen en begeleiding te regelen.

Ter gelegenheid van de overhandiging van de cheque werden de bestuurders van  de ledengroep KansPlus Almelo die hun bestuursfunctie na vele (vaak tientallen)  jaren hebben neergelegd door de directeur van het landelijk bureau van KansPlus in Houten in het zonnetje gezet en ontvingen zij een onderscheiding namens het landelijk bestuur en de zilveren speld van verdienste.

KansPlus is het belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten en hun familie en komt op voor hun belangen, verschaft informatie en ondersteunt leden bij vraagstukken  rond het leven van mensen met een verstandelijke handicap. KansPlus is een landelijk werkende vereniging met ledengroepen(afdelingen) verspreid over het hele land en beschikt over een kennis -en adviescentrum waar leden een beroep op kunnen doen. Voor verdere informatie zie www. Kansplus.nl
Persbericht overhandiging cheque en onderscheidingen 28 oktober 2013