Kamerbrief over versterken, verlichten en verbinden

In de beleidsbrief “Versterken, verlichten en verbinden” van 20 juli 2013 (TK 2012–2013, 30 169, nr. 28 ) schrijft de  staatsecretaris dat de hervorming van de langdurige zorg mede als doel heeft om mensen langer in hun eigen omgeving te kunnen laten blijven wonen. De daartoe noodzakelijke andere organisatie van zorg en ondersteuning, brengt mee dat de rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving groter wordt. De kern van het beleid is da de staatsecretaris de informele zorg wil versterken, verlichten en verbinden.
kamerbrief-over-voortgang-versterken-verlichten-en-verbinden