Nieuwe handreiking Nivel over besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking

Vandaag heeft het NIVEL de handreiking uitgebracht voor zorgverleners over besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor familie is er een brochure die kan helpen bij de besluitvorming. KansPlus heeft meegwerkt aan de totstandkoming van de handreiking en de brochure voor de familie. Met de handreiking en brochure kunnen zorgverleners en familieleden stapsgewijs nagaan welke woonplek het beste is voor iemand, en of je bij hem of haar bijvoorbeeld beter wel of geen medische interventie kan inzetten.   Zie: http://www.nivel.nl/nieuws/hulpmiddel-bij-de-laatste-levensfase-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking

De hulpmiddelen zijn gratis te downloaden via bovenstaande link. Gedrukt zijn ze te bestellen via de receptie van het NIVEL, telefoon 030 272 9700.We hopen dat jullie de hulpmiddelen onder de aandacht willen brengen binnen jullie organisaties en netwerken.
Onderstaand de pdf’s:
Besluitvorming palliatieve zorg handreiking zorgverleners NIVEL
Besluitvorming palliatieve zorg brochure naasten NIVEL
Besluitvormingskaart verhuizingen
Besluitvormingskaart interventies