Ontslagen bij Philadelphiazorg ‘Om goede kwaliteit zorg te kunnen blijven aanbieden’.

Amersfoort – Philadelphia Zorg schrapt 900 banen in de komende twee jaren. Gedwongen ontslagen kunnen daarbij helaas niet worden uitgesloten. Dit is noodzakelijk door veranderingen in wet- en regelgeving en vooral door forse bezuinigingen vanuit het rijk op de extramurale begeleiding van cliënten waarvoor de AWBZ vergoeding vervalt (en naar de gemeente overgaat). Philadelphia heeft relatief veel van deze cliënten in zorg. Philadelphia ziet het als haar belangrijkste opdracht om voor de cliënten die wel in zorg blijven, de best mogelijke kwaliteit dienstverlening aan te blijven bieden. Dat schrijft bestuursvoorzitter Greet Prins in een brief aan alle 7.600 medewerkers. Ook cliënten en verwanten van cliënten worden geïnformeerd.
KansPlus heeft de nodige vragen bij deze ingreep in de organisatie. Hoe is deze  keuze tot stand gekomen? Zijn organisatiemodellen goed met elkaar vergeleken vanuit het cliëntenperspectief? KansPlus beraadt zich reeds langer over deze materie en komt z.s.m. met  een verdergaande reactie. http://www.philadelphia.nl/philadelphia/nieuws/nieuwsarchief/759874?view=Standard&referer=626145