Medezeggenschap in de verstandelijk gehandicaptenzorg en reorganisatieplannen van zorgorganisaties

 U hoort en leest ongetwijfeld veel over allerlei (aanstaande) maatregelen en bezuinigingen in de zorg. Bij meerdere instellingen vinden reorganisaties plaats, is de kwaliteit van zorg en dienstverlening in het geding en vallen ontslagen. Wij menen dat het van belang is vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking uitermate alert en direct op te treden en de belangen zo scherp mogelijk voor het voetlicht te krijgen. Reden waarom wij enkele aandachtspunten voor de cliëntenraden hebben geformuleerd. Let u ook in deze hectische tijden op onze website  www.kansplus.nl en neemt u zo nodig contact op met ons Kennis -en adviescentrum (telefoonnummer 030 2363750 of email advies@kansplus.nl  voor advies.
Aandachtspunten-voor-cliëntenradendef.docxdef