Themadag Centrale Cliëntenraad Amerpoort over Wmo druk bezocht

Op zaterdag 9 november jl. vond de jaarlijkse themadag van de Centrale Cliëntenraad (CCR) plaats. Dit jaar was het thema ‘veranderingen in de AWBZ en Wmo’. Ook nu bleek het onderwerp een schot in de roos. Het Cultureel Centrum zat vol met meer dan tweehonderd cliëntvertegenwoordigers.

Jo Terlouw, directeur van Kansplus, gaf een lezing over de ontwikkelingen in de zorg, de veranderingen in de AWBZ en de komst van de Wmo. “Van de 28 miljard die per jaar wordt uitgegeven aan de AWBZ, gaat nu 7 miljard naar de gehandicaptenzorg. De komende jaren krijgen we te maken met drie decentralisaties met bezuinigingen: de AWBZ en Wmo, Werk en Inkomen en de Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid verschuift van het rijk naar de gemeente.”

Bundel uw krachten

Terlouw legde vervolgens uit wat de Wmo kan betekenen als de wet begin 2014 door de Tweede Kamer komt. “Het gaat straks gebeuren dat de gemeenteambtenaar bij u aan de keukentafel zit. Bent u daarop voorbereid?” Kansplus is er niet gerust op. “Wij willen dat de kwaliteit van leven van de cliënt gewaarborgd blijft en dat medezeggenschap goed wordt geregeld”, aldus Terlouw. Hij eindigde zijn verhaal met een dringende oproep. “Kom op voor uw kind of broer of zus. Trek de wethouder of ambtenaar van uw gemeente aan de jas. Bundel uw krachten, sluit u aan bij een verwantenraad. Vorm een netwerk en laat van u horen!”
Amerpoort nov 2013 def 1

Bekijk de Nieuwe werkelijkheid

Amerpoort-bestuurder Paul Willems vertelde daarna wat de veranderingen in de zorg voor gevolgen hebben voor Amerpoort. “Met de begroting van 2014 hebben we al te maken met andere kaders dan in voorgaande jaren. De rek er uit. Het is duidelijk dat we naar een nieuwe werkelijkheid gaan en de komende jaren andere fundamentele keuzes moeten maken.”

Samen vormgeven

“Het is geen vrolijke boodschap”, aldus Paul Willems. “Maar dit is waar we voor staan.” Hij ondersteunde de oproep van Kansplus om samen met verwanten een geluid te laten horen richting de politiek (landelijk en lokaal) en gaf aan dat hij graag samen met de CCR vorm wil geven aan de nieuwe werkelijkheid. Alfons Klarenbeek (Programma Manager Transitie Amerpoort) liet vervolgens zien hoe Amerpoort zich voorbereid op de Wmo. Hij gaf concrete voorbeelden wat er kan veranderen voor een cliënt van Amerpoort en wat Amerpoort aan nieuwe initiatieven ontplooit.

Inspiratie

Na afloop van de lezingen maakten veel aanwezigen  van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen.  Veel cliëntvertegenwoordigers wilden weten wat deze veranderingen nu concreet betekenen voor hun kind, broer of zus of cliënt. “Voor mij vormt dit een inspiratie om me actief te blijven in zetten voor de verwantenraad”, vertelde een moeder van cliënt van locatie Leemveld uit Soest. “We kunnen bovendien nog mensen gebruiken!” Een cliëntvertegenwoordiger van locatie Etrog gaf aan dat zij behoefte heeft om over dit onderwerp “nog een keer bijgepraat te worden, als bekend is wat er daadwerkelijk gaat gebeuren”.