Suggesties ter overweging voor cliëntenraden bij reorganisaties van zorginstellingen

 U hoort en leest ongetwijfeld veel over allerlei (as) maatregelen en bezuinigingen in de zorg.
Bij meerdere instellingen vinden reorganisaties plaats, is de kwaliteit van zorg en dienstverlening in het geding en vallen ontslagen.
Wij menen dat het van belang is  vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking uitermate alert en direct op te treden en de belangen zo scherp mogelijk voor het voetlicht te krijgen.
Reden waarom wij samen met de heer Jaap Zwitser een notitie hebben gemaakt die primair bedoeld is voor cliëntenraden, maar ook voor besturen van familieverenigingen en ledengroepen van belang kan zijn.
Wij vragen derhalve uw aandacht daarvoor.
Let u ook in deze hectische tijden op onze website www.kansplus.nl en neemt u zo nodig contact op met ons Kennis -en adviescentrum voor advies.
Wij hopen u  met de notitie enig houvast te bieden en zullen u waar mogelijk ondersteunen.
1.1-1751 Onrust in de zorg – 21 nov 2013