Open Brief KansPlus: onaangenaam getroffen door grootscheepse reorganisaties bij zorginstellingen

Hoewel het ons niet verbaast dat dit stond te gebeuren, zijn we toch zeer onaangenaam getroffen door de grootscheepse reorganisaties die zorgaanbieders in de VG-sector deze dagen wereldkundig maken. Het zijn met name de gevolgen voor de cliënten, hun familieleden en de medewerkers die ons zorgen baren. 

De afbraak van de AWBZ en de rommelig verlopende overgang van AWBZ naar WMO zijn hier mede debet aan. De beide andere grote decentralisatieprocessen (jeugdzorg en participatiewet) dragen alleen maar bij aan het vergroten van de onrust.
Zorgkantoren  voeren een bijna rigide inkoopbeleid en leggen het vuur na aan de schenen van  zorgaanbieders. (beperken het te contracteren volume en  verminderen de vergoeding per prestatie).Overduidelijk is dat het financieel beleid van de zorgkantoren voorop staat en dat het zorginhoudelijk beleid slechts een afgeleide is.

Het lijkt er op dat zorginstellingen zich laten intimideren en vlot overgaan tot het toepassen van forse ingrepen door het personeelsbestand terug te dringen; locaties te sluiten  en hun zorgaanbod  minder op klantwensen te baseren. Alsof de klanten er zijn voor de voorzieningen en niet andersom.
1.1-1753 brief onrust in de zorg, gemeentes, zorgverzekeraars, – instellingen – en – kantoren, 27-11-2013