31 januari 2014 studiedag: Wat is nodig om de WMO voor mensen met een verstandelijke beperking een succes te maken?

Een interactieve dag voor lokale beleidsmedewerkers en politici, consulenten die met de WMO te maken hebben, leden van WMO-adviesraden, belangenbehartigers en anderen die willen dat de transitie van AWBZ naar WMO voor mensen met een verstandelijke beperking succesvol verloopt.
Deze studiedag wordt georganiseerd door KansPlus, een landelijke belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, in samenwerking met Verwondering, netwerk van professionele adviseurs, trainers en coaches.

Datum: vrijdag 31 januari 2014
Locatie: Het Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
Tijd: 10.00 – 17.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)
Kosten: € 75 pp
flyer studiedag