Impressie Algemene (Leden) Vergadering KansPlus

Op zaterdag 23 november jl. vond de Algemen (Leden) Vergadering van KansPlus plaats. De Ledenvergadering stond, naast alle verenigingszaken, in het teken van de grote tranisties: AWBZ naar WMO, WMO nieuwe stijl in 2015, de transitie betreffende de participatiewet en de transitie in de jeugdzorg. De uitwerking van deze  transities gaat veel  betekenen voor individuele cliënten, hun vertegenwoordigers, de bestuurders van de ledengroepen KansPlus, de familieverenigingen en de cliëntenraden.   
Onze voorzitter Rein Baneke ging in gesprek met de aanwezigen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 
Vanuit de zaal:
“Er zijn mensen die vanuit de sociale werkplaats nergens meer terecht kunnen. In het noorden is al een wachttijd van zeven jaar voor de sociale werkplaats. Die komen al niet meer aan bod, laat staan dat zij bij een baas terecht kunnen.  Als je in de bijstand komt dan kom je bijna niet aan het werk. Er is in Noorden al weinig werk. Een ander enorm zorgpunt is de druk van de bijstand. Mensen die uit de Wajong komen kunnen niet tegen de druk van de bijstand. Je moet dit en dat doen anders wordt je uitkering gekort. Zich zelf redden is al een probleem dus een woning hebben met alles wat daar bij komt kijken. En de regels worden alleen maar strenger. Ze hebben begeleiding nodig. Zij kunnen niet zelf werk zoeken”.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Bestuurder Pouwel van de Siepkamp hield nog een presentatie over praktijkervaringen m.b.t. de WMO.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Henk de Rooij vertelde als lid van het innovatiefonds van KansPlus over de laatste stand van zaken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Bestuurder van de ledengroep Midden-Overijssel en wethouder CDA van de gemeente olst Wijhe vraagt aandacht voor de positie van de gemeenten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

De heer Huub Moonen van de ledengroep Maastricht/Heuvelland  ontving uit handen van de voorzitter een bos bloemen om hem te danken voor zijn jarenlange trouwe aanwezigheid. Het was de laastste keer dat hij als bestuurder aanwezig was. Als lid van KansPlus is hij natuurlijk altijd meer dan welkom op de vergadering!

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Onderstaand de links naar de  inleiding en de  presentatie van voorzitter Rein Banke (Het verslag van de vergadering wordt later op de website geplaatst).

 

 

alv 23 nov 2013 presentatie
Introductie Rein Baneke op de AV van KansPlus van 23 november 2013