Informatie en uitleg over Participatiewet, Maatregelen WWB, Quotumwet en Werkkamer

Er zijn momenteel verschillende belangrijke wetten voor onze achterban in voorbereiding. Zoals de Participatiewet en Maatregelen WWB – beide wetsvoorstellen liggen in de Tweede Kamer – en de Quotumwet, die nog in ontwikkeling is. Daarnaast verwachten we op korte termijn meer resultaten van het overleg van de Werkkamer. Deze resultaten zijn ook weer van invloed op de wetgeving. Platform VG en CG-Raad geven in onderstaand overzicht en in bijgevoegde samenvattingen de actuele stand van zaken.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1480/Informatie-en-uitleg-over-Participatiewet-Maatregelen-WWB-Quotumwet-en-Werkkamer