Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector – update

In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg gepubliceerd. Inmiddels is deze impactanalyse door een aantal wijzigingen en uitwerkingen van het beleid aan een update toe. Zo heeft de staatssecretaris op 6 november jl. aanpassingen van het beleid aangekondigd
Factsheet Impactanalyse LZ update