Veel zorgkosten, weinig inkomen

Veel gemeenten bieden gunstige collectieve zorgverzekeringen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen met een klein inkomen, die veel kosten maken voor hun zorg. Als dit voor u het geval is, informeer dan bij uw gemeente. U kunt nog tot 31 december wisselen van zorgverzekeraar.
Zorgverzekering

Intensieve zorg zonder zorgzwaartepakket, de WLZ criteria en het WLZ overgangsrecht

Intensieve zorg zonder zorgzwaartepakket

Er zijn enkele honderden mensen met extramurale AWBZ-zorg die ook voldoen aan de Wlz-criteria. Zij kunnen zich melden bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. In de kamerbrief van 9 december 2014 ( Duidelijkheid voor mensen met zware zorg ) staat dat mensen die voldoen aan de Wlz-criteria en door het Informatiepunt  zijn geregistreerd, ook onder het overgangsrecht vallen. Neem contact op met het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Per Saldo en Ieder(in). Het Informatiepunt is bereikbaar, of per e-mail: wlz-overgangsrecht@iederin.nl. Belangrijk is dat uw melding uiterlijk 29 december binnen is anders kan deze niet meer verwerkt worden!
Ongeveer 14.000 kinderen en volwassenen krijgen intensieve zorg op basis van AWBZ-functies en klassen. Bijvoorbeeld een combinatie van een aantal uren begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en verpleging. Zij hebben geen zorgzwaartepakket. Men noemt dit zorg zonder verblijf. In 2015 gaat de zorg zonder verblijf over naar gemeenten en zorgverzekeraars.

De groep mensen met intensieve zorg zonder verblijf (en dus zonder zorgzwaartepakket) kan echter in aanmerking komen voor het Wlz-overgangsrecht (= overgangsrecht op basis van de Wet langdurige zorg). Dit geldt voor jeugd en volwassenen.
141217 Wlz-indicerbaren

Kamerbrief over voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg

Volgende maand vindt de transitie naar gemeenten en verzekeraars plaats. Daarmee krijgt de hervorming van de langdurige zorg formeel zijn beslag. De ondersteuning in de thuissituatie zal worden verzorgd door gemeenten. Zij kunnen meer dan nu rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van mensen. Ook kunnen de verbinding leggen tussen zorg en welzijn, zodat bijvoorbeeld vraagstukken rondom eenzaamheid en mantelzorg beter geadresseerd kunnen worden. De medische zorg thuis zal worden georganiseerd door verzekeraars, in overleg met gemeenten. Voor iedereen in Nederland is vanaf 1 januari 2015 de wijkverpleegkundige zorg beschikbaar via het basispakket. De langdurige zorg voor de meest kwetsbare mensen is geregeld in de Wlz, die onlangs door de Eerste Kamer is aanvaard. Ook deze zorg is en blijft een verzekerd recht voor iedereen.
kamerbrief-over-voortgangsrapportage-hlz

Brief cliëntenorganisaties aan Vaste Kamercommissie over AO WMO 11 december

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS

Op 11 december debatteert u over de laatste eindjes van de hervorming van de langdurige zorg.
De gezamenlijke cliëntenorganisaties maken zich op de drempel van deze enorme operatie
ernstig zorgen over de continuïteit van de zorg voor de mensen waar het om gaat. Veel mensen
leven in grote onzekerheid en vragen zich af of zij na de kerstdagen nog wel kunnen rekenen op
hun zorg en ondersteuning.Wij vragen de staatssecretaris daarom dringend om nog verantwoordelijkheid te blijven nemen
voor het systeem om te voorkomen dat mensen in de kou blijven staan. Te veel gemeenten
hebben hun zaakjes voor de zorgtaken die zij krijgen nog niet op orde. Maar ook de
bezuinigingen op de huishoudelijke hulp hebben op dit moment grote gevolgen voor mensen die
dit zien wegvallen of halveren. En ook hoe de zorgkantoren en zorgverzekeraars hun taken gaan
uitvoeren is nog niet op alle punten duidelijk. Het is belangrijk dat de staatssecretaris zijn
verantwoordelijkheid toont en geen mensen door systemen in de knel laat komen.
Brief 14-0436 AO wmo 11-12

Bewoners gezocht voor kleinschalige woonvoorziening It Pakhus in Akkrum

Welkom bij It Pakhus

Wij, Sandra van de Donk en Wim Loonen, gaan in het oude kaaspakhuis van Akkrum een kleinschalig woonproject voor 5 mensen met een verstandelijke beperking starten.  In het najaar van 2015 zal de opening zijn.

Lees onze visie en neem een kijkje bij wonen en dagbesteding. Heb je een verstandelijke beperking en/of wil je wellicht meewerken aan dit project omdat je er zelf (of je kind/verwante) zou willen komen wonen, neem dan vrijbijvend contact met ons op.

.

 

WLZ vandaag in Eerste Kamer

Vandaag  stemt de Eerste Kamer over de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Na een schriftelijke voorbereiding en een debat dat op 25 november 2014 plaatsvond, wordt de laatste stap gezet in de parlementaire behandeling van de Wlz. In het debat is gebleken dat een meerderheid van de partijen vóór de wet zal stemmen. Hierdoor gaat de Wlz op 1 januari 2015 van kracht.
http://www.vgn.nl/artikel/21724