Vertegenwoordigers gezocht voor UWV cliëntenraden

Ieder(in) zoekt vertegenwoordigers (afgevaardigden) voor een aantal cliëntenraden van het UWV. Cliëntenraden werken mee aan betere dienstverlening van het UWV. Aanmelden kan bij Ieder(in) als u lid bent van een vereniging die bij ons is aangesloten. Denkt u ook dat zaken voor mensen met een chronische ziekte, lichamelijk en verstandelijke beperking beter geregeld kunnen worden? Of bent u een Wajonger ( eventueel ondersteund door een coach) of zijn/haar ouder of ander familielid? Dan kan de Ieder(in) u afvaardigen als lid van een UWV-cliëntenraad en kunt u meewerken aan een betere dienstverlening van het UWV. Het lidmaatschap voor de cliëntenraad kost u geen geld en onkosten krijgt u via het UWV vergoed.
Vertegenwoordigers gezocht voor UWV cliëntenradenhttps://www.clientenraad-uwv.nl/art/uploads/files/1719%20Clientenparticipatie-02009%20401(1).pdf

In memorian Piet Busscher

In Memoriam – Piet Busscher

 ‘Ieder mens heeft een weg te gaan in dit leven. Iedereen strijdt op zijn terrein zo hard hij kan, totdat het voorbij is’

Tekst rouwkaart Piet

 Deze week werden wij geconfronteerd met het bericht dat oud-collega Piet Busscher is overleden. Piet zou in april van dit jaar 65 jaar zijn geworden.

reunievogg_Piet_okt2012

 Piet zette zich – na een carrière bij de politie – vanaf de jaren tachtig met hart en ziel in voor mensen met een (verstandelijke)  beperking en hun ouders en verwanten. Dat deed hij als consulent bij de oudervereniging VOGG, vervolgens bij de Federatie van Ouderverenigingen en uiteindelijk bij Programma VCP. Het was een intensieve tijd en als collega’s waren we zeer op elkaar betrokken.

 Eind 2012 hebben we de periode bij de VOGG nog met collega’s van toen gememoreerd én gevierd tijdens een reünie bij Piet in Tuk. Hij wilde betrokken blijven, verbindingen maken en contact houden met (oud)collega’s.  Dat hij hiertoe het initiatief nam, sierde hem.

 Piet was een zeer betrokken belangenbehartiger. Een intelligente, lieve man, altijd zeer serieus en met het hart op de juiste plek. Piet heeft een lange strijd moeten leveren tegen zijn ziekten. Ook maakte hij met zijn gezin zeer emotionele tijden mee. Toch bleef hij altijd positief, sportief en ondernam zoveel hij kon. Hij bleef echter kwetsbaar. En nu heeft hij zijn strijd verloren.

 We wensen zijn familie veel sterkte en de kracht om door te gaan. We zullen Piet blijven herinneren als een uniek mens.

 

 

 

Uitgave gezamenlijke Handleiding Adviseren rond reorganisatie in de zorg voor mensen met een beperking door KansPlus/VraagRaak, het LSR en Ieder(in)

 KansPlus/VraagRaak, het LSR en Ieder(in) hebben de handen ineengeslagen en gewerkt aan een gezamenlijke  Handleiding Adviseren rond reorganisatie in de zorg voor mensen met een beperking . Deze is inmiddels gereed en treft u aan in de bijlage. Er wordt nog gewerkt aan een toegankelijke cliëntenversie.
U ontving in november van KansPlus/VraagRaak reeds de notitie Suggesties ter overweging voor cliëntenraden m.b.t. reorganisaties
In deze handleiding is een link naar dit document opgenomen.
Wat betreft de individuele rechten van cliënten hebben we een link naar de   factsheet opgenomen in de handleiding.

Het enquêterecht hebben we in deze handleiding buiten beschouwing gelaten. KansPlus/VraagRaak oriënteert  zich echter wel, in samenwerking met een gespecialiseerde advocaat, op de mogelijkheden die het enquêterecht kan bieden. Wij houden u hierover op de hoogte.

Wij hopen dat deze handleiding u ondersteunt bij de uitvoering van uw werkzaamheden. Voor nader advies kunt u altijd contact met ons opnemen via ons Kennis-en adviescentrum, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00-13.00 uur op telefoonnummer 030 2363750 of door te mailen naar advies@kansplus.nl

 

Boekpublicatie: “Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke beperking”

Het boek ‘Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap’ geeft inzicht in situaties en omstandigheden die tot verlies leiden. Het beschrijft wat verlies voor mensen met een verstandelijke handicap betekent en hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Het boek is een uitgave van Severinus en Stichting Pergamijn en vanaf 14 januari verkrijgbaar via stichting Pergamijn.
Kwijt. Verlies bij mensen met een verstandelijke beperking.

Artikel NRC van 9 januari 2014: Mensen met een vlekje? Buurt schiet niet te hulp. Lof der oppervlakkigheid, proefschrift van Femmianne Bredewold

Mensen met een verstandelijke of psychiatrische problematiek moeten gaan deelnemen aan de ‘participatie’ samenleving waar burgers meer voor elkaar zorgen. Femmianne Bredewold, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht hoe het contact verloopt tussen buurtbewoners en en mensen met een verstandelijk of psychiatrische beperking. In 2015 gaan de mensen met een zwaardere zorgvraag zelfstandig wonen: het aantal bedden daalt met een kwart. Bredewold concludeert dat het niet realistisch is te verwachten dat buurtbewoners substantieel bijspringen. Er is nauwelijks contact en buurtbewoners zitten ook niet op dat contact te wachten.
Mensen met een verstandelijke handicap missen de vaardigheden om mee te kunnen draaien in de buurt. En ze komen vaak ook terecht in de relatief arme wijken waar buurtbewoners zelf al de nodige problemen hebben.
Mensen kunnen in een sociaal isolement raken, en erger nog uigebuit en getreiterd worden. Er is weinig aandacht voor het risco van misbruik van deze mensen. Hoe dichterbij ze komen wonen, hoe minder maatschappelijke steun er is. Zelfstandig wonen kan, maar alleen onder goede voorwaarden. Bredewold: ‘Ik zou de gemeenten echt aanbevelen om ze in ieder geval in groepen dicht bij elkaar te zetten, met altijd iemand in de buurt die kan helpen, en tot wie de buurtbewoners zich kunnen richten’. Ze zte in op ‘licht en begrens contact’.
Lees de samenvatting van haar proefschrift ‘Lof der oppervlakkigheid’door op onderstaande link te klikken.
samenvatting-bredewold[1]

 

Interview met Anjet van Dijken, schrijfster van het “Broers- en zussenboek”

Anjet van Dijken is freelance journalist en schrijfster van het onlangs verschenen “Broers- en zussenboek”, dat na een week al in 2e druk ging. Het is een uniek boek, voor en door brussen: broers of zussen van iemand met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of (chronische) ziekte of stoornis. Van het syndroom van Down tot schizofrenie, van kanker tot autisme.

http://brussenboek.nl/

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft vandaag de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Veel mensen met een beperking moeten vanaf 2015 voor hun zorg en ondersteuning bij de gemeente aankloppen.

http://www.vgn.nl/artikel/19618