Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft vandaag de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Veel mensen met een beperking moeten vanaf 2015 voor hun zorg en ondersteuning bij de gemeente aankloppen.

http://www.vgn.nl/artikel/19618