Uitgave gezamenlijke Handleiding Adviseren rond reorganisatie in de zorg voor mensen met een beperking door KansPlus/VraagRaak, het LSR en Ieder(in)

 KansPlus/VraagRaak, het LSR en Ieder(in) hebben de handen ineengeslagen en gewerkt aan een gezamenlijke  Handleiding Adviseren rond reorganisatie in de zorg voor mensen met een beperking . Deze is inmiddels gereed en treft u aan in de bijlage. Er wordt nog gewerkt aan een toegankelijke cliëntenversie.
U ontving in november van KansPlus/VraagRaak reeds de notitie Suggesties ter overweging voor cliëntenraden m.b.t. reorganisaties
In deze handleiding is een link naar dit document opgenomen.
Wat betreft de individuele rechten van cliënten hebben we een link naar de   factsheet opgenomen in de handleiding.

Het enquêterecht hebben we in deze handleiding buiten beschouwing gelaten. KansPlus/VraagRaak oriënteert  zich echter wel, in samenwerking met een gespecialiseerde advocaat, op de mogelijkheden die het enquêterecht kan bieden. Wij houden u hierover op de hoogte.

Wij hopen dat deze handleiding u ondersteunt bij de uitvoering van uw werkzaamheden. Voor nader advies kunt u altijd contact met ons opnemen via ons Kennis-en adviescentrum, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00-13.00 uur op telefoonnummer 030 2363750 of door te mailen naar advies@kansplus.nl

 

Boekpublicatie: “Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke beperking”

Het boek ‘Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap’ geeft inzicht in situaties en omstandigheden die tot verlies leiden. Het beschrijft wat verlies voor mensen met een verstandelijke handicap betekent en hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Het boek is een uitgave van Severinus en Stichting Pergamijn en vanaf 14 januari verkrijgbaar via stichting Pergamijn.
Kwijt. Verlies bij mensen met een verstandelijke beperking.