Kopzorg participatiewet: gaan de 125.000 banen er wel komen

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer de Participatiewet met een aantal belangrijke amendementen en moties aangenomen, waaronder de motie Voortman en Karabulat om de Participatiewet te toetsen aan het VN-Verdrag. Ook heeft de staatssecretaris belangrijke toezeggingen gedaan. Verwachting is dat de wet vlot door de Eerste Kamer zal komen. Ieder(in) is positief over een aantal verbeteringen. Desalniettemin blijft het een wet met kopzorgen.
https://iederin.nl/nieuws/15142/kopzorg-participatiewet–gaan-de-125-000-banen-er-wel-komen/

Rapport meldactie wonen: ‘Onder de pannen’

Vandaag publiceert Ieder(in) het rapport ‘Onder de pannen?’ met daarin de resultaten van de meldactie wonen. Ieder(in) organiseerde de meldactie samen met LPGGz en NPCF. Ruim 2200 mensen met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte vulden de vragenlijst in. Zij gaven aan hoe zij wonen, wat zij nodig hebben en wat de knelpunten zijn. De meldactie maakt zichtbaar op welke punten verbeteringen op het gebied van huisvesting nodig zijn, zodat mensen met een beperking goed en volwaardig kunnen wonen.
Rapport_Onder_de_pannen[1]
https://iederin.nl/nieuws/15131/resultaten-meldactie-wonen-bekend/

Jeugdwet aangenomen-gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Jeugdwet. Hiermee zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle hulp aan kinderen en gezinnen.  Het doel is maatwerk en meer nadruk op preventie, samenhang, eigen regie en eigen kracht. Ieder(in) steunt deze uitgangspunten.  Maar gezien de onduidelijkheden rond de praktische uitvoering, is het echter onmogelijk om nu al te kunnen inschatten of de nieuwe Jeugdwet de beloofde – en zo noodzakelijke – verbeteringen gaat brengen.
https://iederin.nl/nieuws/15140/jeugdwet-aangenomen—gemeenten-vanaf-2015-verantwoordelijk/

Wethouders en van Rijn in gesprek over de WMO

Uitstel van de nieuwe Wmo 2015 zal niet tot betere financiële condities leiden. In een bijeenkomst met wethouders was staatssecretaris Van Rijn (VWS) hier helder over: ‘Je kan de wet wel uitstellen, maar dat zal er niet toe leiden dat er ook meer geld komt. Eerder minder. Als we de stap nu niet maken, dan maken we hem nooit meer’.

Circa twintig wethouders waren naar Utrecht gekomen om met de staatssecretaris in gesprek te gaan over de uitvoeringsproblemen van de decentralisatie van de langdurige zorg. De meeste wethouders spraken zich uit tegen uitstel. De discussie spitste zich vooral toe op de financiële risico’s door het overgangsrecht in 2015 en de noodzaak van goede samenwerking met verzekeraars.
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-awbz/nieuws/wethouders-en-van-rijn-in-gesprek-over-wmo-2015#main-content

Veel gedwongen verhuizingen door sluiting AWBZ-locaties

Veel instellingen in de gehandicaptenzorg gaan reorganiseren. Onlangs deden Ieder(in), het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR) en ouderorganisatie Kansplus een oproep aan cliënten(raden) en familie om hun ervaringen hiermee te melden. Hierop hebben 130 mensen gereageerd. Veel mensen melden gedwongen verhuizingen en  verschraling van het aanbod. Opvallend is dat slechts bij 25% van de reorganisaties de cliëntenraad betrokken is geweest.

Dit laatste is zeer opmerkelijk. Want reorganisatieplannen moeten altijd aan een cliëntenraad worden voorgelegd. De cliëntenraad heeft hierbij adviesrecht. Overigens melden cliëntenraden soms ook dat ze niet goed worden geïnformeerd, waardoor ze niet in staat zijn advies te geven

https://iederin.nl/nieuws/15122/veel-gedwongen-verhuizingen-door-sluiting-awbz-locaties/

Hoorzitting WMO vrijdag 14 februari

Vrijdag was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 moet ingaan. Ieder(in) heeft aangedrongen op snel duidelijkheid voor de mensen die met de nieuwe Wmo te maken krijgen.

Bij Ieder(in) en KansPlus komen veel signalen binnen van mensen die zich zorgen maken. Ze vragen zich af of ze straks nog wel de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ieder(in) en KansPlus vinden dat er dit voorjaar dan ook echt spijkers met koppen geslagen moeten worden
https://iederin.nl/nieuws/15132/ieder-in–over-wmo–maak-duidelijk-wat-er-gaat-gebeuren/

Informatie over Passend onderwijs

Ieder(in) maakt zich sterk voor goed onderwijs voor kinderen met een beperking. Een kind dat zich optimaal kan ontwikkelen, staat later sterker in de samenleving. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Het spreekt vanzelf dat ook kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, recht hebben op een optimale ontwikkeling, en dus op goed onderwijs.

Met ingang van aanstaand schooljaar (2014 – 2015) wordt Passend onderwijs ingevoerd. Dat zal gepaard gaan met veranderingen en nieuwe regels.

 Informatiegids Passend Onderwijs

Samen met Oudervereniging Balans hebben wij een informatiegids Passend Onderwijs uitgebracht. Deze gids is onlangs volledig geactualiseerd. In de gids kunnen ouders of verzorgers lezen wat passend onderwijs voor hun kind betekent. De gids bevat onder meer actuele informatie over wetgeving passend onderwijs en een handig stappenplan voor het zoeken naar passend onderwijs voor een kind. De gids is te bestellen via de webwinkel van Balans digitaal (tegen verzendkosten). 

 Steunpunt Passend Onderwijs

Ieder(in) en Balans werken samen in het Steunpunt Passend Onderwijs. Bij dit steunpunt kunnen ouders vragen stellen over passend onderwijs. Dat kan via de website Steunpunt passend onderwijs  of via 0800-5010 (maandag t/m vrijdag van 10.00 uur -15.00 uur).

 Informatiepakket Passend onderwijs

Dit pakket bestaat uit:

  • Een overzicht van adressen van organisaties die informatie of advies geven over onderwijs. U kunt uw leden/achterban naar deze organisaties doorverwijzen. 
  • Informatieve tekst/artikel over passend onderwijs die u kunt publiceren op uw website, in uw nieuwsbrief of in uw ledenblad.
  • Een voorbeelddraaiboek en –programma voor een informatiebijeenkomst voor uw leden/achterban.

Het informatiepakket Passend onderwijs kunt per mail aanvragen bij Ieder(in): post@iederin.nl 

 Meedoen aan de Week van passend onderwijs

Van 24 t/m 28 maart is er de Week van passend onderwijs. Doel van deze week is in korte tijd veel aandacht vragen voor passend onderwijs, zodat ouders, kinderen en leerkrachten goed op de hoogte zijn van wat er allemaal gaat veranderen.

 Ook u kunt meedoen aan de Week van passend onderwijs!

Organiseer bijvoorbeeld in die week een informatiebijeenkomst voor uw leden, of een activiteit op de school in uw wijk/gemeente. Heeft u ideeën nodig of vindt u het ingewikkeld om een activiteit te organiseren? Beleidsmedewerker Gepke Boezaard zal u graag adviseren. Stuur haar een mail met uw contactgegevens. Zij neemt dan contact met u op (g.boezaard@iederin.nl). Meer informatie vindt u op de website Passend onderwijs.

ledenbrief informatie passend onderwijs