Informatie over Passend onderwijs

Ieder(in) maakt zich sterk voor goed onderwijs voor kinderen met een beperking. Een kind dat zich optimaal kan ontwikkelen, staat later sterker in de samenleving. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Het spreekt vanzelf dat ook kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, recht hebben op een optimale ontwikkeling, en dus op goed onderwijs.

Met ingang van aanstaand schooljaar (2014 – 2015) wordt Passend onderwijs ingevoerd. Dat zal gepaard gaan met veranderingen en nieuwe regels.

 Informatiegids Passend Onderwijs

Samen met Oudervereniging Balans hebben wij een informatiegids Passend Onderwijs uitgebracht. Deze gids is onlangs volledig geactualiseerd. In de gids kunnen ouders of verzorgers lezen wat passend onderwijs voor hun kind betekent. De gids bevat onder meer actuele informatie over wetgeving passend onderwijs en een handig stappenplan voor het zoeken naar passend onderwijs voor een kind. De gids is te bestellen via de webwinkel van Balans digitaal (tegen verzendkosten). 

 Steunpunt Passend Onderwijs

Ieder(in) en Balans werken samen in het Steunpunt Passend Onderwijs. Bij dit steunpunt kunnen ouders vragen stellen over passend onderwijs. Dat kan via de website Steunpunt passend onderwijs  of via 0800-5010 (maandag t/m vrijdag van 10.00 uur -15.00 uur).

 Informatiepakket Passend onderwijs

Dit pakket bestaat uit:

  • Een overzicht van adressen van organisaties die informatie of advies geven over onderwijs. U kunt uw leden/achterban naar deze organisaties doorverwijzen. 
  • Informatieve tekst/artikel over passend onderwijs die u kunt publiceren op uw website, in uw nieuwsbrief of in uw ledenblad.
  • Een voorbeelddraaiboek en –programma voor een informatiebijeenkomst voor uw leden/achterban.

Het informatiepakket Passend onderwijs kunt per mail aanvragen bij Ieder(in): post@iederin.nl 

 Meedoen aan de Week van passend onderwijs

Van 24 t/m 28 maart is er de Week van passend onderwijs. Doel van deze week is in korte tijd veel aandacht vragen voor passend onderwijs, zodat ouders, kinderen en leerkrachten goed op de hoogte zijn van wat er allemaal gaat veranderen.

 Ook u kunt meedoen aan de Week van passend onderwijs!

Organiseer bijvoorbeeld in die week een informatiebijeenkomst voor uw leden, of een activiteit op de school in uw wijk/gemeente. Heeft u ideeën nodig of vindt u het ingewikkeld om een activiteit te organiseren? Beleidsmedewerker Gepke Boezaard zal u graag adviseren. Stuur haar een mail met uw contactgegevens. Zij neemt dan contact met u op (g.boezaard@iederin.nl). Meer informatie vindt u op de website Passend onderwijs.

ledenbrief informatie passend onderwijs