Veel gedwongen verhuizingen door sluiting AWBZ-locaties

Veel instellingen in de gehandicaptenzorg gaan reorganiseren. Onlangs deden Ieder(in), het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR) en ouderorganisatie Kansplus een oproep aan cliënten(raden) en familie om hun ervaringen hiermee te melden. Hierop hebben 130 mensen gereageerd. Veel mensen melden gedwongen verhuizingen en  verschraling van het aanbod. Opvallend is dat slechts bij 25% van de reorganisaties de cliëntenraad betrokken is geweest.

Dit laatste is zeer opmerkelijk. Want reorganisatieplannen moeten altijd aan een cliëntenraad worden voorgelegd. De cliëntenraad heeft hierbij adviesrecht. Overigens melden cliëntenraden soms ook dat ze niet goed worden geïnformeerd, waardoor ze niet in staat zijn advies te geven

https://iederin.nl/nieuws/15122/veel-gedwongen-verhuizingen-door-sluiting-awbz-locaties/

Hoorzitting WMO vrijdag 14 februari

Vrijdag was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 moet ingaan. Ieder(in) heeft aangedrongen op snel duidelijkheid voor de mensen die met de nieuwe Wmo te maken krijgen.

Bij Ieder(in) en KansPlus komen veel signalen binnen van mensen die zich zorgen maken. Ze vragen zich af of ze straks nog wel de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ieder(in) en KansPlus vinden dat er dit voorjaar dan ook echt spijkers met koppen geslagen moeten worden
https://iederin.nl/nieuws/15132/ieder-in–over-wmo–maak-duidelijk-wat-er-gaat-gebeuren/