Wethouders en van Rijn in gesprek over de WMO

Uitstel van de nieuwe Wmo 2015 zal niet tot betere financiële condities leiden. In een bijeenkomst met wethouders was staatssecretaris Van Rijn (VWS) hier helder over: ‘Je kan de wet wel uitstellen, maar dat zal er niet toe leiden dat er ook meer geld komt. Eerder minder. Als we de stap nu niet maken, dan maken we hem nooit meer’.

Circa twintig wethouders waren naar Utrecht gekomen om met de staatssecretaris in gesprek te gaan over de uitvoeringsproblemen van de decentralisatie van de langdurige zorg. De meeste wethouders spraken zich uit tegen uitstel. De discussie spitste zich vooral toe op de financiële risico’s door het overgangsrecht in 2015 en de noodzaak van goede samenwerking met verzekeraars.
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-awbz/nieuws/wethouders-en-van-rijn-in-gesprek-over-wmo-2015#main-content