Betaalbaarheid van zorg en ondersteuning: kwestie van beschaving

Dinsdag heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de premiegevolgen voor de zorgverzekering en de AWBZ door de hervorming van de langdurige zorg. Ieder(in) vindt dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet blijven. Ook tijdens de hoorzitting over de Wmo is benadrukt dat het beleid integraal doorgerekend moet worden om de gevolgen voor de portemonnee van mensen met een beperking helder te krijgen
https://iederin.nl/nieuws/17021/betaalbaarheid-van-zorg-en-ondersteuning–kwestie-van-beschaving/