Ieder(in) handreiking ‘Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen’

De Ieder(in)-notitie ‘Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen’ helpt lokale belangenbehartigers op een goede manier en met de juiste timing het gesprek aan te gaan met de nieuwe gemeenteraad en wethouder(s). Dat is belangrijker dan ooit want de gemeenten krijgen veel nieuwe taken: zorg, werk, jeugd. Pak het goed aan en zorg dat de belangen en wensen van mensen met een beperking maximaal onder de aandacht zijn bij het nieuwe lokale bestuur. 
https://iederin.nl/nieuws/17023/ieder-in–handreiking–inspreken-na-de-gemeenteraadsverkiezingen/

Vooraankondiging themabijeenkomst ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente’ met Femmianne Bredewold, schrijfster van ‘Lof der oppervlakkigheid’

Op 24 mei aanstaande gaan wij met elkaar in gesprek over vraagstukken die spelen op het gebied van zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente. Waar lopen mensen tegenaan? Hoe kunnen we plaatselijke netwerken versterken?  

Femmianne Bredewold zal  een inleiding houden. De interesse van Femmianne Bredewold (1979) in menselijk contact vormt een leidraad in haar carrière. Ze studeerde social work en ontwikkelingsstudies en heeft verschillende jaren gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sinds 2006 is Bredewold onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle, waar zij diverse onderzoeken heeft uitgevoerd naar informele hulp en zorg in stad, wijk en buurt. Sinds 2009 verruimde ze haar kennis met een promotieonderzoek naar contacten tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en mensen zonder beperking in de samenleving. Op 10 januari 2014 heeft ze tijdens de promotieplechtigheid haar proefschrift ‘Lof der Oppervlakkigheid’ verdedigd. Het proefschrift is uitgegeven door Uitgeverij Van Gennep en te bestellen via elke boekhandel en via internet

Datum: 24 mei 2014
Tijdstip: 10.00-12.30
Locatie: Nieuwegein  
Toegang en lunch: Voor leden van KansPlus en leden van cliëntenraden van VraagRaak gratis  (in de middag is de Algemene (Leden)Vergadering van KansPlus).

Indien u geen lid bent van KansPlus of van een bij VraagRaak aangesloten cliëntenraad bedraagt de toegang € 10,00 Desgewenst kunt u aansluitend gebruik maken van een lunch. Kosten voor de lunch bedragen € 15,00.

U kunt zich via info@kansplus aanmelden. U ontvangt dan later de verdere informatie.

11 maart NCRV Reportage: Oud en verstandelijk beperkt

altijd wat, gehandicaptenzorg, bezuinigingen, ouderenzorg, verstandelijke beperk

Verstandelijk beperkte mensen worden steeds ouder, maar worden ze ook gezond oud? In 2020 is 25 procent van de bewoners van instellingen in de gehandicaptenzorg ouder dan 50 jaar. Ondertussen staat de zorg voor deze kwetsbare mensen onder druk van bezuinigingen. De middelen nemen af, maar de problematiek wordt steeds ingewikkelder en kostbaarder. Stevenen we af op een probleem?

NIEUWS: Vanavond in de uitzending onthult Altijd Wat dat de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking onder de maat is. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

Deze reportage ziet u vanavond in de uitzending, om 20.50 uur op Nederland 2. De volgende dag kunt u het hier terugzien.

‘Zorg verstandelijk beperkte ouderen onder de maat’

verstandelijke beperking, gehandicaptenzorg, ouderen

Tachtig procent heeft twee of meer chronische ziekten

Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn niet in staat hun cliënten gezonde leefgewoonten bij te brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC onder 1050 verstandelijk beperkte 50plussers. “Als het gaat om zo gezond mogelijk leven zijn ze niet bekwaam.” Dat zegt Hoogleraar Heleen Evenhuis, hoogleraar geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten (Erasmus MC), vanavond in Altijd Wat. In de uitzending van vanavond worden de resultaten bekend gemaakt.

Uit de GOUD-studie (Gezond Ouder met een verstandelijke beperking) van het Erasmus MC  blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking gemiddeld erg ongezond oud worden. Qua fitheid, aantal chronische ziekten en medicijngebruik zijn zij op 50-jarige leeftijd al vergelijkbaar met kwetsbare 75 plussers in de algemene bevolking. Vanzelfsprekend wordt dit gedeeltelijk veroorzaakt door hun beperking maar leefstijl speelt wel degelijk een rol.

Oudere verstandelijk beperkten  bewegen veel te weinig en eten te weinig eiwitten, teveel verzadigd vet en nauwelijks vezels. Deze ongezonde leefstijl leidt vaak tot obesitas, diabetes en hart en vaatziekten. Ook komt depressie vijf keer vaker voor dan bij andere ouderen. 80 % heeft twee chronische ziekten of meer, bijna de helft heeft er zelfs vier of meer. Hiervoor gebruiken ze veel medicijnen. 40% gebruikt vijf of meer verschillende pillen. “Je zou dus eigenlijk kunnen constateren het is gewoon een misstand die zich in die zorg voltrekt. Het is te gek voor woorden,” reageert Jo Terlouw van belangenvereniging KansPlus op het onderzoek.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stelt in de uitzending dat instellingen door de vermaatschappelijking van de zorg wellicht te weinig medische  expertise hebben. “Dan blijf ik wel zeggen de beste zorg leveren dat is in de constellatie van een instelling heel moeilijk. Dat vraagt heel veel arbeidsinzet. We lopen echt tegen grenzen op,” zegt VGN voorzitter Heleen Dupuis. “Als je de zorg bij iemand anders legt dan moet je accepteren dat er rafels zijn. Zo is het leven.”

KansPlus eist snelle invoering van de aanbevelingen van professor Evenhuis. Zij pleit voor een andere organisatie van de langdurige zorg. Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zal specifieke lesprogramma’s moeten aanbieden leefstijlbegeleiding voor deze groep. Huisartsen zouden verstandelijke beperkten preventief moeten screenen op hart- en vaat ziekten