Vooraankondiging themabijeenkomst ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente’ met Femmianne Bredewold, schrijfster van ‘Lof der oppervlakkigheid’

Op 24 mei aanstaande gaan wij met elkaar in gesprek over vraagstukken die spelen op het gebied van zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente. Waar lopen mensen tegenaan? Hoe kunnen we plaatselijke netwerken versterken?  

Femmianne Bredewold zal  een inleiding houden. De interesse van Femmianne Bredewold (1979) in menselijk contact vormt een leidraad in haar carrière. Ze studeerde social work en ontwikkelingsstudies en heeft verschillende jaren gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sinds 2006 is Bredewold onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle, waar zij diverse onderzoeken heeft uitgevoerd naar informele hulp en zorg in stad, wijk en buurt. Sinds 2009 verruimde ze haar kennis met een promotieonderzoek naar contacten tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en mensen zonder beperking in de samenleving. Op 10 januari 2014 heeft ze tijdens de promotieplechtigheid haar proefschrift ‘Lof der Oppervlakkigheid’ verdedigd. Het proefschrift is uitgegeven door Uitgeverij Van Gennep en te bestellen via elke boekhandel en via internet

Datum: 24 mei 2014
Tijdstip: 10.00-12.30
Locatie: Nieuwegein  
Toegang en lunch: Voor leden van KansPlus en leden van cliëntenraden van VraagRaak gratis  (in de middag is de Algemene (Leden)Vergadering van KansPlus).

Indien u geen lid bent van KansPlus of van een bij VraagRaak aangesloten cliëntenraad bedraagt de toegang € 10,00 Desgewenst kunt u aansluitend gebruik maken van een lunch. Kosten voor de lunch bedragen € 15,00.

U kunt zich via info@kansplus aanmelden. U ontvangt dan later de verdere informatie.