Directeur Jo Terlouw in NCRV programma over ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking: VWS maak beleid!

Jo Terlouw, directeur van KansPlus ¬†en leden van KansPlus werkten mee aan het programma ‘Altijd wat’ van de NCRV over ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking en hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. http://altijdwat.ncrv.nl/ncrvgemist/11-3-2014/altijd-wat