Directeur Jo Terlouw in NCRV programma over ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking: VWS maak beleid!

Jo Terlouw, directeur van KansPlus  en leden van KansPlus werkten mee aan het programma ‘Altijd wat’ van de NCRV over ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking en hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. http://altijdwat.ncrv.nl/ncrvgemist/11-3-2014/altijd-wat