Nieuwe Handreikingen ‘De cliëntenraad en reorganisatie” in eenvoudige taal en met picto’s’

Door het overheidsbeleid en de transitie AWBZ naar de WMO gaan veel zorgorganisaties reorganiseren. Cliëntenraden praten mee over reorganisaties en hebben op diverse momenten adviesrecht. Lees meer over de cliëntenraad en reorganisaties door op onderstaande links te klikken.
handreikingreorganiatie_eenvoudig_def
handreiking reorganiatie_eenvoudig_illustraties_def