Wet langdurige zorg: een eerste overzicht van de gevolgen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Wet langdurige zorg (Wlz) op 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wlz gaat de AWBZ vervangen en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die permanent zorg nodig hebben. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2015 van kracht wordt. Een eerste reactie van Ieder(in)  en een eerste reactie van de VGN  uitleg over de belangrijkste punten uit de wet.
https://iederin.nl/nieuws/17029/wet-langdurige-zorg—een-eerste-overzicht-van-de-gevolgen/

http://www.vgn.nl/artikel/20058