Je gezondheid is goud waard: resultaten van het GOUD onderzoek

Het betreft de resultaten van het GOUD-onderzoek: Gezond Ouder voor mensen met een vesrtandelijke beperking. Het betreft een onderzoek in drie zorginstellingen: Ipse de bruggen, Abrona en Amarant. In 2014 worden proef-zorgverbeteringsprojecten voorbereid op het gebied van slikstoornissen, slaapstoornissen en medicatiereviews en verminderen van antipsychoticagebruik.
GOUD resultaten onderzoek – internet