Handreiking cliëntondersteuning voor gemeenten

Het Transitiebureau Wmo van VWS-VNG heeft een handreiking laten opstellen voor gemeenten over de transitie van de cliëntondersteuning. Deel 1 van de handreiking gaat over de ontwikkeling van beleid rond cliëntondersteuning voor alle doelgroepen, op basis van de eisen uit de nieuwe Wmo. Deel 2 gaat specifiek over de transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (de MEE-doelgroep).

VWS, VNG en MEE Nederland hebben op 25 februari jl. 2014 bestuurlijke afspraken gemaakt over een zorgvuldige transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap. Op basis daarvan maken gemeenten en MEE-organisaties uiterlijk 1 mei 2014 afspraken over de continuïteit van de cliëntondersteuning voor deze doelgroep en over het vermijden van frictiekosten. De handreiking is een hulpmiddel voor het realiseren van de afspraken tussen gemeenten en MEE-organisaties.
handreiking clientondersteuning 6