9 april: thema-avond Bossche Ommelanden ‘Wat komt er op ons af’

Uitnodiging voor thema-avond “Wat komt er op ons af”.

Zoals in de uitnodiging vermeld zal Dorien Kloosterman op deze avond uitleg geven over de stand van zaken van dit moment wat betreft de gevolgen van het regeerakkoord over de langdurige zorg en wat de gevolgen zijn van regeerakkoor voor het inkomen van mensen met een beperking. 

Voor zowel leden als anderen belangstellenden geldt dat zij de thema-avond kunnen bezoeken. Vooraf is er een ledenvergadering waarvoor alleen deelname door leden van  KansPlus Bossche Ommelanden.