Staatssecretaris Van Rijn: cliënt centraal in transitie langdurige zorg

Van Rijn: ‘Met deze afspraken zorgen we met zijn allen er voor dat cliënten in 2014 en 2015 zo goed mogelijk worden begeleid bij de veranderingen in zorg en ondersteuning’.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft afspraken gemaakt met veldpartijen* en gemeenten over een zorgvuldige invoering van de zorg en ondersteuning in de nieuwe situatie vanaf 2015. Dit meldt Van Rijn vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze afspraken zetten partijen zich in om de veranderingen in de langdurige zorg zorgvuldig te laten verlopen voor cliënten.

Vanaf 1 januari 2015 worden zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning thuis. De 24-uurszorg in instellingen blijft een verantwoordelijkheid van het Rijk onder de Wet langdurige zorg.

Continuïteit van zorg en ondersteuning

Mensen die nu zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) krijgen, houden in 2015 recht op wijkverpleegkundige zorg, begeleiding en dagbesteding, tenzij hun indicatie in dat jaar afloopt. Alle cliënten worden rond de zomer 2014 geïnformeerd over (eventuele) wijzigingen in hun zorgsituatie. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen hiertoe tijdig de cliëntgegevens overgedragen.

Communicatie richting burgers

De partijen spreken af om cliënten tijdig en gedegen te informeren over het proces van transitie: Er komt een helpdesk voor cliënten. Mensen kunnen hier terecht met al hun vragen over de veranderingen in de langdurige zorg. Deze zal nog voor de zomer 2014 starten.

Er wordt een cliëntenbrigade ingesteld om te weten hoe individuele cliënten de transitie ervaren. Cliënten kunnen dan zelf hun ervaringen kenbaar maken. In overleg met cliëntenorganisaties wordt een team samengesteld van diverse cliënten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.

Uitwerking transitie regionaal

Partijen hebben afgesproken om de transitie op regionaal niveau uit te werken en te volgen. Er wordt aangesloten bij bestaande regio’s van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Partijen praten daar over de continuïteit van zorg en ondersteuning, over vastgoed en over de gevolgen voor de arbeidsmarkt. De voortgang van de transitie wordt via deze overleggen gemonitord.

*Betrokken partijen: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Ieder(in), Landelijk platform GGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, ActiZ, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicapten Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland.

Op www.hervorminglangdurigezorg.nl heeft In voor zorg! alle informatie over de transitie gebundeld.