Themabijeenkomst KansPlus: ‘Aandacht, ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: in gesprek over samenlevingsvraagstukken en (informele) zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Themabijeenkomst KansPlus:‘Aandacht, ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: in gesprek over samenlevingsvraagstukken en (informele) zorg  in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning’

Gastspreker is Femmianne Bredewold met een inleiding over zorgnetwerken en lokale samenwerking.

 

Femmianne Bredewold is onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle en schrijver van het proefschrift ‘Lof der oppervlakkigheid’. Zij deed onderzoek naar contacten tussen burgers met een verstandelijke beperking en burgers zonder beperkingen in de samenleving. Ontstaan er duurzame hulp en zorgnetwerken tussen burgers met en zonder beperkingen in de samenleving die geen familiale of beroepsmatige band met elkaar hebben zoals de WMO en de vermaatschappelijking van de zorg beogen?
Aanmeldformulier KansPlus Themabijeenkomst Samenlevingsvraagstukken en informele zorg
Uitnodiging-themaochtend-Kansplus-24-mei-20141
Programma KansPlus Themaochtend Samenlevingsvraagstukken en infomele zorg 24 mei