Persbericht Rondom en Osani

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Deze uitdaging prikkelde de besturen van Netwerk Rondom en OSANI, om te onderzoeken of beide organisaties beter naast elkaar of als één organisatie konden optreden, gegeven de overeenkomst tussen hun beider missie (*.
Het persbericht inzake Netwerk Rondom en Osani