Persbericht KansPlus: ‘Gemeente heeft mensen met een verstandelijke beperking niet in beeld’

Het proefschrift Lof der Oppervlakkigheid van Femmianne Bredewold roept veel herkenning op bij ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Het zou verplichte kost moeten zijn voor elke gemeenteambtenaar die zich bezighoudt met de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uit een enquête van KansPlus blijkt bovendien dat gemeenten in korte tijd nog heel veel moeten doen om mensen met een verstandelijke beperking goed op te kunnen vangen.

De overheid rekent erop dat de buurt en de wijk mensen met een verstandelijke beperking zullen helpen te integreren in de maatschappij. Maar in de praktijk komen contacten tussen mensen zonder en met verstandelijke of psychische beperkingen om allerlei redenen niet tot stand, constateert Femmianne Bredewold in haar proefschrift Lof der Oppervlakkigheid. Ze was afgelopen zaterdag op de algemene ledenvergadering van vereniging KansPlus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gemeente heeft mensen met een verstandelijk beperking niet in beeld

Lezing Femmianne Bredewold
140524 lezing kansplus

 

Help gemeenten inkomensondersteuning goed te regelen

De Wtcg en CER verdwijnen. Voor vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking moeten mensen vanaf 2014 aankloppen bij de gemeente. Elke gemeente krijgt de taak om hiervoor inkomensondersteuning op maat te geven. Ieder(in) presenteert de handreiking ‘Inkomensondersteuning op maat’: voor lokale belangenbehartigers die gemeenten willen helpen bij het goed regelen van deze nieuwe taak. 

In de handreiking kunt u lezen wat uw gemeente kan doen om te zorgen voor maatwerk bij het vergoeden van meerkosten vanwege een chronische ziekte of beperking. U vindt een beschrijving van de wettelijke kaders en van de mogelijkheden die gemeenten hebben om eigen keuzes te maken. Wij geven daarbij een aantal aandachtspunten waarmee u kunt beoordelen wat de effecten zijn van de verschillende opties voor gemeenten. Tot slot doen we praktische suggesties hoe u op een effectieve manier in gesprek kunt gaan met uw gemeente.
            
Download hieronder de handreiking (word of pdf)

Koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers Annemie van den Heuvel en Hanny van Extel van ledengroep KansPlus Bossche Ommelanden

Mevrouw Hanny van Extel – Dielissen en Annemie van den Heuvel- Dielissen, zussen en beiden vrijwilliger bij de ledengroep KansPlus Bossche Ommelanden hebben op vrijdag 25 april uit handen van de burgemeester van Vught een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen.

Zussen Hanny en Annemie 

Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. KansPlus BO is voor Annemie de aanvrager van het lintje geweest, voor Hanny heeft KansPlus BO de aanvraag mee ondersteund. Hoewel beiden zussen volgens eigen zeggen totaal verschillende persoonlijkheden zijn, hebben zij een belangrijke eigenschap gemeen. Ze zetten zich beiden onvoorwaardelijk in voor mensen met een verstandelijke beperking. Annemie heeft als voornaamste drive haar verstandelijk gehandicapte dochter en is vooral actief op het gebied van visie en beleid ontwikkelen, WMO en Hanny organiseert activiteiten voor mensen met en verstandelijke beperking..
lintje zussen DEF