Informatie over de Participatiewet

“Binnen het sociale domein gaat er veel veranderen. Voor zorg, begeleiding, werk, dagbesteding, onderwijs, jeugd en inkomensondersteuning komen in 2014 en 2015 nieuwe wetten. Al deze veranderingen roepen veel vragen op. Wat gaat er precies veranderen? En voor wie? En wanneer?”
Ieder(in) wil u hierover zo goed mogelijk informeren. Wij doen dat onder meer met een serie Ieder(in)-Informatiebladen (factsheets).
Het eerste informatieblad – over de Participatiewet – is inmiddels gereed.
https://iederin.nl/nieuws/17147/informatie-over-de-participatiewet/

Verenigingstijdschrift PlusPunt met katern ZEG’s en katern ledengroep digitaal

In maart verscheen  de eerste uitgave van de PlusPunt digitaal. KansPlus is voornemens de PlusPunt zoveel mogelijk digitaal onder haar leden  te verspreiden. Nieuws kan hierdoor sneller gedeeld worden en de nieuwsonderwerpen hebben een groter bereik.  
Bekijk hier online de laatste PlusPunt of download deze als pdf.

KansPlus heeft een e-mailbestand van haar leden. Dit e-mailbestand is echter nog onvolledig. Wij roepen leden op een e-mailadres kenbaar te maken. U kunt zich  via de homepage van www.kansplus.nl onder PlusPunt met uw e-mailadres aanmelden voor de digitale PlusPunt. Hier bevindt zich ook het digitale PlusPunt archief. De PlusPunt blijft ook nog in een papieren versie  verschijnen!

Geïnteresseerde ledengroepen kunnen ook contact met ons opnemen om in de PlusPunt een regionaal katern op te laten nemen met nieuws uit de eigen ledengroep. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Jo Terlouw, telefoonnummer 0302363744

Benoeming nieuwe bestuurders Landelijk Bestuur KansPlus: de heer Peter Smets en de heer Evert de Knecht

In de algemene (leden) vergadering van 24 mei jl. werden de heer Evert de Knecht en de heer Peter Smets benoemd als bestuurders van het landelijk bestuur van KansPlus.   

De heer Evert de Knecht is docent aan de Erasmus School of Accounting & Assurance en is register accountant. De heer Evert de Knecht is eerder penningmeester geweest van één van de rechtsvoorgangers van KansPlus, de VOGG.

DSC_5810

De heer Peter Smets is adviseur en onderzoeker in het onderwijs en in de zorg. DSC_5783

Het bestuur en de vereniging hebben het volste vertrouwen  twee zeer gekwalificeerde bestuurders te hebben benoemd en verheugen zich op de toekomstige samenwerking.

Gouden speld van verdienste voor penningmeester Yolanda Goppel. Zij draagt het stokje over aan Evert de Knecht

Tijdens de algemene (leden) vergadering van KansPlus op 24 mei jl. heeft de penningmeester van KansPlus, mevrouw Yolanda Goppel, het stokje overgedragen aan de nieuwe penningmeester, de heer Evert de Knecht. DSC_5787Mevrouw  Goppel werd in 2007 penningmeester van de fusievereniging  KansPlus (rechtsvoorgangers het WOI en de VOGG). In de tijd dat zij penningmeester werd begon de overheid  met het afbouwen van de overheidssubsidies. De vereniging ging moeilijke tijden tegemoet. In 2011 werd de commissie Toekomst KansPlus  in het leven geroepen. Om weer stabiliteit en toekomstperspectief te verkrijgen moesten er maatregelen genomen worden die voor het landelijk bureau zeer ingrijpend waren: een ‘gedwongen’ verhuizing van Utrecht naar Houten vanwege de huisvestingskosten, het niet verlengen van tijdelijke contracten,  het ontslag van medewerkers. Het bestuur stond voor moeilijke afwegingen en keuzes. De verantwoordelijkheid als penningmeester woog zwaar.

Het bestuur en de vereniging KansPlus dankt mevrouw Goppel voor haar grote inzet, standvastigheid en betrokkenheid gedurende turbulente jaren en haar bijdrage aan het hervinden van een stabiele basis.

Als afscheid kreeg mevrouw Goppel uit handen van voorzitter de heer Rein Baneke een handgemaakte klankschaal cadeau. Iedere klankschaal heeft een eigen klankkleur, een eigen geluid, een eigen toonzetting. Dit geluid resoneert  lang na. Zo heeft Yolanda een geheel eigen geluid en kleur die haar uniek maken. Tevens kreeg zij de gouden speld van verdienste met oorkonde uitgereikt.

Mevrouw  Goppel heeft tijdens de algemene (leden) vergadering  het stokje overgedragen aan de nieuwe penningmeester, de heer de Knecht. Hij is eerder penningmeester geweest van de VOGG, één van de rechtsvoorgangers van KansPlus.

Yolanda gaat haar talenten inzetten voor het verenigingsleven van haar woonplaats Doesburg.

VraagRaak/KansPlus en het LSR organiseren op 3 oktober het congres ‘Cliëntenraden en Zorginkoop’

Op 3 oktober organiseren VraagRaak/KansPlus en het LSR het congres  ‘Cliëntenraden en Zorginkoop’. Op dit congres zullen cliëntenraden, cliëntenorganisaties, zorgkantoren/zorgverzekeraars en zorginstellingen met elkaar in gesprek gaan over zorginkoop.
Hoe kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten; hoe kunnen cliëntenraden aangeven wat wensen van cliënten zijn; hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop en wat is daarvoor nodig. Het congres is een afsluiting van het  project ‘Zorginkoop en het cliëntperspectief’ van VraagRaak/KansPlus en het LSR. Vanuit het project is ook een website gemaakt met informatie, tips en handleidingen. Deze website gaat na de zomerperiode online.

Het congres wordt gehouden op vrijdagmiddag 3 oktober in Het Lichtpunt van Abrona, Huis ter Heide.

Reserveer de datum vast in uw agenda. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden via info@kansplus.nl  U ontvang dan t.z.t.  meer informatie over het programma en de sprekers.  

Zie onderstaand  de brochures die in 2008 gemaakt zijn door VraagRaak/KansPlus en het LOC. Deze brochures zijn door de hervorming van de Langdurige Zorg  binnenkort  tekstueel niet meer geheel actueel, maar inhoudelijk nog zeer de moeite waard om kennis van te nemen.
loc-zorginkoopbrochure.def
953 Clientenraden en zorginkoopdef

De papieren versie van deze brochures kunt u opvragen via info@kansplus.nl