VraagRaak/KansPlus en het LSR organiseren op 3 oktober het congres ‘Cliëntenraden en Zorginkoop’

Op 3 oktober organiseren VraagRaak/KansPlus en het LSR het congres  ‘Cliëntenraden en Zorginkoop’. Op dit congres zullen cliëntenraden, cliëntenorganisaties, zorgkantoren/zorgverzekeraars en zorginstellingen met elkaar in gesprek gaan over zorginkoop.
Hoe kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten; hoe kunnen cliëntenraden aangeven wat wensen van cliënten zijn; hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop en wat is daarvoor nodig. Het congres is een afsluiting van het  project ‘Zorginkoop en het cliëntperspectief’ van VraagRaak/KansPlus en het LSR. Vanuit het project is ook een website gemaakt met informatie, tips en handleidingen. Deze website gaat na de zomerperiode online.

Het congres wordt gehouden op vrijdagmiddag 3 oktober in Het Lichtpunt van Abrona, Huis ter Heide.

Reserveer de datum vast in uw agenda. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden via info@kansplus.nl  U ontvang dan t.z.t.  meer informatie over het programma en de sprekers.  

Zie onderstaand  de brochures die in 2008 gemaakt zijn door VraagRaak/KansPlus en het LOC. Deze brochures zijn door de hervorming van de Langdurige Zorg  binnenkort  tekstueel niet meer geheel actueel, maar inhoudelijk nog zeer de moeite waard om kennis van te nemen.
loc-zorginkoopbrochure.def
953 Clientenraden en zorginkoopdef

De papieren versie van deze brochures kunt u opvragen via info@kansplus.nl