Verenigingstijdschrift PlusPunt met katern ZEG’s en katern ledengroep digitaal

In maart verscheen  de eerste uitgave van de PlusPunt digitaal. KansPlus is voornemens de PlusPunt zoveel mogelijk digitaal onder haar leden  te verspreiden. Nieuws kan hierdoor sneller gedeeld worden en de nieuwsonderwerpen hebben een groter bereik.  
Bekijk hier online de laatste PlusPunt of download deze als pdf.

KansPlus heeft een e-mailbestand van haar leden. Dit e-mailbestand is echter nog onvolledig. Wij roepen leden op een e-mailadres kenbaar te maken. U kunt zich  via de homepage van www.kansplus.nl onder PlusPunt met uw e-mailadres aanmelden voor de digitale PlusPunt. Hier bevindt zich ook het digitale PlusPunt archief. De PlusPunt blijft ook nog in een papieren versie  verschijnen!

Geïnteresseerde ledengroepen kunnen ook contact met ons opnemen om in de PlusPunt een regionaal katern op te laten nemen met nieuws uit de eigen ledengroep. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Jo Terlouw, telefoonnummer 0302363744