Staatssecretaris moet goede cliëntondersteuning nu echt garanderen

Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden binnen de nieuwe Wmo. MEE Nederland heeft deze week brandbrieven gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer, omdat veel gemeenten hierover nog geen goede afspraken hebben gemaakt. Ieder(in) vindt dit een belangrijk signaal en doet een dringend beroep op de staatssecretaris om garanties te geven dat onafhankelijke cliëntondersteuning op 1 januari 2015 in alle gemeenten echt is geregeld.
https://iederin.nl/nieuws/17198/staatssecretaris-moet-goede-clientondersteuning-nu-echt-garanderen/

 

Veel gemeenten schrappen huishoudelijke schoonmaakhulp

Veel gemeenten brengen de huishoudelijke hulp, met name het schoonmaakdeel, onder in de algemene voorzieningen. Dit betekent dat mensen zelf moeten gaan bet
alen en dat er geen mogelijkheid meer is om het via een pgb te regelen.
https://iederin.nl/nieuws/17201/veel-gemeenten-schrappen-huishoudelijke-schoonmaakhulp/

Meldpunt voor uw ervaring met de hervormingen

Om er voor te zorgen dat de echte praktijk van de diverse herzieningen in de langdurige zorg in de juiste toon doorklinkt bij VWS en de gemeenten, brengt VGN een nieuw meldpunt op deze site onder uw aandacht. We roepen u nadrukkelijk op uw ervaringen op deze plek en met concrete voorbeelden te delen. Wij zorgen er voor dat elke melding, zo nodig anoniem, vertrouwelijk wordt behandeld en op de juiste plaats terecht komt. Nadat we met u hebben afgestemd voor wie uw informatie het meest geschikt is.
http://www.vgn.nl/artikel/20831

Eerste kamer stemt voor WMO 2015

Na twee schriftelijke vragenrondes, debatteerde de Eerste Kamer op 7 en 8 juli over het wetsvoorstel voor de Wmo 2015. Uiteindelijk is het wetsvoorstel Wmo 2015 met 37 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. Hiermee begint de eindsprint voor gemeenten en zorgaanbieders om op tijd klaar te zijn voor de implementatie van de nieuwe wet op 1 januari volgend jaar.
http://www.vgn.nl/artikel/20932