Eerste kamer stemt voor WMO 2015

Na twee schriftelijke vragenrondes, debatteerde de Eerste Kamer op 7 en 8 juli over het wetsvoorstel voor de Wmo 2015. Uiteindelijk is het wetsvoorstel Wmo 2015 met 37 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. Hiermee begint de eindsprint voor gemeenten en zorgaanbieders om op tijd klaar te zijn voor de implementatie van de nieuwe wet op 1 januari volgend jaar.
http://www.vgn.nl/artikel/20932