Meldpunt voor uw ervaring met de hervormingen

Om er voor te zorgen dat de echte praktijk van de diverse herzieningen in de langdurige zorg in de juiste toon doorklinkt bij VWS en de gemeenten, brengt VGN een nieuw meldpunt op deze site onder uw aandacht. We roepen u nadrukkelijk op uw ervaringen op deze plek en met concrete voorbeelden te delen. Wij zorgen er voor dat elke melding, zo nodig anoniem, vertrouwelijk wordt behandeld en op de juiste plaats terecht komt. Nadat we met u hebben afgestemd voor wie uw informatie het meest geschikt is.
http://www.vgn.nl/artikel/20831