Veel gemeenten schrappen huishoudelijke schoonmaakhulp

Veel gemeenten brengen de huishoudelijke hulp, met name het schoonmaakdeel, onder in de algemene voorzieningen. Dit betekent dat mensen zelf moeten gaan bet
alen en dat er geen mogelijkheid meer is om het via een pgb te regelen.
https://iederin.nl/nieuws/17201/veel-gemeenten-schrappen-huishoudelijke-schoonmaakhulp/