Dinsdag 15 juli uitzending Altijd Wat: Kinderombudsman trekt aan de bel over zorg voor kinderen met een verstandelijk beperking

Altijd Wat

Dinsdag 15 juli

21.10 uur, Nederland 2

 “Gemeenten kennen de risicogroep nauwelijks”

Kinderombudsman trekt aan de bel over zorg voor kinderen met verstandelijke beperking

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich grote zorgen over de zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen door gemeenten, na de decentralisatie in 2015.  Dullaert vraagt zich in het NCRV-programma Altijd Wat af hoe de gemeenten goede zorg kunnen leveren als ze niet weten waar de risicogroep zich bevindt. “Gemeenten kennen de licht verstandelijk gehandicapten nauwelijks. Ze weten niet hoeveel het er zijn en waar ze wonen”, aldus Dullaert in Altijd Wat.

Daarnaast constateert de kinderombudsman  dat gemeenten te weinig zorg hebben ingekocht bij landelijke instellingen waardoor de continuïteit van de zorg onder druk staat. Ook is Dullaert verontrust over de groep kinderen die na hun 18e zelfstandig worden en buiten het zorgtoezicht vallen. Dullaert pleitte al eerder bij de staatssecretaris voor een veiligheidscheck tijdens het zeventiende levensjaar. Mocht blijken dat de zelfredzaamheid onvoldoende is dan kan er een mentor worden aangewezen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat weten dat gemeenten op de hoogte zijn van het feit dat het herkennen van de groep LVB een probleem is. VNG is samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op zoek naar de mogelijkheden voor goede ondersteuning door gemeenten.