Jaarverslag met rapportage Kennis- en Adviescentrum KansPlus online

Graag bieden wij u mede namens ons bestuur het jaarverslag van KansPlus over 2013 aan.
Van harte hopen wij dat u er kennis van wilt nemen opdat het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie nog nadrukkelijker vertrekpunt van handelen is.

Uiteraard staan wij graag open voor uw op- aanmerkingen en vragen.

JaarverslagKansPlus2013