Kinderombudsman bezorgd over zorg kinderen met verstandelijke beperking

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich grote zorgen over de zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen door gemeenten, na de decentralisatie in 2015. Dullaert vraagt zich af hoe de gemeenten goede zorg kunnen leveren als ze niet weten waar de risicogroep zich bevindt. “Gemeenten kennen de licht verstandelijk gehandicapten nauwelijks. Ze weten niet hoeveel het er zijn en waar ze wonen”, aldus Dullaert vanavond in Altijd Wat.

Daarnaast constateert de kinderombudsman dat gemeenten te weinig zorg hebben ingekocht bij landelijke instellingen waardoor de continuïteit van de zorg onder druk staat. Ook is Dullaert verontrust over de groep kinderen die na hun 18e zelfstandig worden en buiten het zorgtoezicht vallen. Dullaert pleitte al eerder bij de staatssecretaris voor een veiligheidscheck tijdens het zeventiende levensjaar. Mocht blijken dat de zelfredzaamheid onvoldoende is dan kan er een mentor worden aangewezen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat weten dat gemeenten op de hoogte zijn van het feit dat het herkennen van de groep LVB een probleem is. VNG is samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op zoek naar de mogelijkheden voor goede ondersteuning door gemeenten.