Update handreiking Jeugd met een beperking beschikbaar

De brochure ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’ geeft een antwoord op de vraag welke kinderen en jongeren straks een beroep kunnen doen op de Jeugdwet en welke soort ondersteuning en zorg ze daarbij kunnen vragen van de gemeente. Er is nu een update beschikbaar, vooral het nieuwe schema met de verdeling jeugdwet/Wlz/Zvw is hierin van belang.
http://www.vgn.nl/artikel/21017